Historie společnosti

Společnost VIKTORSTAV s.r.o. byla založena v roce 1997 a od počátku se věnuje podnikatelským aktivitám v oblasti stavebnictví. V současné době je vlastněna jediným majitelem a přestože na začátku své existence čítala jen několik zahraničních pracovníků, v průběhu let své existence se etablovala jako renomovaný dodavatel kompletního portfolia stavebních prací a dodávek.

Pro začínající firmu, která zaměstnává převážně pracovníky ze zahraničí, nebylo zpočátku snadné se na místním trhu práce prosadit. Přesto se společnost během krátké doby propracovala od dílčích stavebních subdodávek – méně kvalifikovaných prací, až ke komplexní realizaci náročných projektů v podobě rekonstrukcí bytových domů a celokomplexní výstavbě průmyslových objektů..

Historie ViktorstavA nejen to. V posledních 10 letech se spektrum stavebních prací výrazně rozšířilo. Kromě výstavby bytových domů a průmyslových hal, která ale stále představuje klíčový segment dodávek, provádí firma zateplování fasád, a to jak bytových a panelových domů, tak průmyslových a výrobních hal. K úplné spokojenosti našich zákazníků firma již zateplila fasády řady bytových domů v Chrudimském a Pardubickém regionu.

Vlastní zajištění stavebních činností je uskutečňováno z podstatné části prostřednictvím vlastní techniky a vlastních zaměstnanců, kteří jsou dlouhodobě zaměstnáni v naší společnosti. K některým pracem na zakázkách využíváme spolupráce s ověřenými firmami a prvotřídními subdodavateli.

Firma si během let získala pevnou pozici na českém trhu, o čemž svědčí i náročný proces certifikace završený udělením certifikátů ISO 9001, ISO 14001 a ISO 18001.